Tinh bột biến tính cho Giấy

Tinh Bột Phun VN-6505 ®

Tinh Bột Phun VN-6505 ®

Chất biến tính tinh bột oxy hóa SS-75

Chất biến tính tinh bột oxy hóa SS-75

Chất biến tính tinh bột Sizepress Davi-SE

Chất biến tính tinh bột Sizepress Davi-SE

Tinh Bột Oxi Hóa  VN-6305

Tinh Bột Oxi Hóa VN-6305

Tinh Bột Biến Tính Kép VN-6405

Tinh Bột Biến Tính Kép VN-6405

Tinh Bột Cation VN-6105

Tinh Bột Cation VN-6105

Tinh Bột Biến Tính VN-6205

Tinh Bột Biến Tính VN-6205

Tinh bột tổng hợp Cation dạng lỏng

Tinh bột tổng hợp Cation dạng lỏng

Tinh Bột Khoai Mì

Tinh Bột Khoai Mì