Màu Nước cho giấy

Màu vàng - Nước<br /> DVA – 11

Màu vàng - Nước
DVA – 11

Màu Cam - Nước<br />DVL – 158

Màu Cam - Nước
DVL – 158

MÀU VÀNG CATION DẠNG LỎNG DVL – 2S

MÀU VÀNG CATION DẠNG LỎNG DVL – 2S

Màu Vàng - Nước <br /> DVL – 11

Màu Vàng - Nước
DVL – 11

Màu Đen - Nước <br /> DVL – 168

Màu Đen - Nước
DVL – 168

Màu Nâu - Nước<br /> DVL 44

Màu Nâu - Nước
DVL 44

Màu Cam - Nước<br /> DVL 64

Màu Cam - Nước
DVL 64

Màu Nâu - Nước<br /> DVL - Y

Màu Nâu - Nước
DVL - Y

Màu Đỏ - Nước <br /> DVL – CL

Màu Đỏ - Nước
DVL – CL