Màu bột cho giấy

Màu Cam - Bột <br /> DV 123

Màu Cam - Bột
DV 123

Màu Đỏ - Bột <br /> DV 124

Màu Đỏ - Bột
DV 124

Màu Vàng Chanh - Bột <br /> DV 130

Màu Vàng Chanh - Bột
DV 130

Màu vàng - Bột <br /> DV 121

Màu vàng - Bột
DV 121

Màu Cam - Bột <br /> DV 122

Màu Cam - Bột
DV 122

Màu Vàng Chanh - Bột <br /> DV 130

Màu Vàng Chanh - Bột
DV 130

Màu Vàng - Bột <br /> DV 121

Màu Vàng - Bột
DV 121

Màu Đỏ Đậm - Bột <br /> DV 124

Màu Đỏ Đậm - Bột
DV 124

Màu Cam - Bột <br /> DV 123

Màu Cam - Bột
DV 123