TRIẾT LÝ KINH DOANH 

“Sáng tạo để phát triển. ”

TẦM NHÌN

“Trở thành một công ty kinh doanh đa ngành uy tín và hiệu quả, lấy khách hàng làm trung tâm để cống hiến các trải nghiệm vượt mong đợi.”

SỨ MỆNH

“Mang lại các giải pháp hữu ích, các giá trị tốt đẹp cùng sự thịnh vượng cho khách hàng,  nhân viên, đối tác, cổ đông và cộng đồng.”

tai

 

Giá Trị Cốt Lõi

CAM KẾT

Tận tâm hoàn thành lời hứa

Ban Lãnh Đạo

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

Giám đốc Chuỗi cung ứng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổng Giám Đốc

Võ Văn Cường

Võ Văn Cường

Trưởng ban Kiểm Soát Nội Bộ