TRIẾT LÝ KINH DOANH 

"Sẵn sàng thay đổi để phát triển"

TẦM NHÌN

“Trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghệ hóa chất uy tín dẫn đầu Việt Nam và mang tầm Châu Á”

SỨ MỆNH

“Thuận Phát Hưng không ngừng sáng tạo các giải pháp tối ưu về công nghệ thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng. Đồng thời cam kết mang lại giá trị và sự thịnh vượng cho nhân viên, đối tác, cổ đông và đóng góp tích cực cho cộng đồng”.

tai

 

Giá trị cốt lõi

Cam kết

Luôn giữ và thực hiện đúng lời hứa

Tận tâm

Luôn hành động bằng tất cả tấm lòng

Học hỏi

Luôn học hỏi để phát triển

Sáng tạo

Luôn nghĩ đến cái mới trước mọi hành động

Chia sẻ

Luôn sẵn sàng cho đi để đón nhận hạnh phúc

Nhân Sự Chủ Chốt

Nguyễn Trọng An

Nguyễn Trọng An

Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tổng Giám Đốc

Võ Văn Cường

Võ Văn Cường

Trưởng ban Kiểm Soát Nội Bộ