Màu Nước cho giấy

MÀU VÀNG CATION DẠNG LỎNG DVL – 2S

MÀU VÀNG CATION DẠNG LỎNG DVL – 2S

Màu Vàng - Nước <br /> DVL – 11

Màu Vàng - Nước
DVL – 11

Màu Đen - Nước <br /> DVL – 168

Màu Đen - Nước
DVL – 168

Màu Cam - Nước<br /> DVL 64

Màu Cam - Nước
DVL 64

Màu Nâu - Nước<br /> DVL - Y

Màu Nâu - Nước
DVL - Y

Màu Đỏ - Nước <br /> DVL – CL

Màu Đỏ - Nước
DVL – CL