Màu bột cho giấy

Màu Nâu - Bột <br /> DV 126

Màu Nâu - Bột
DV 126

Màu Vàng Chanh - Bột <br /> DV 130

Màu Vàng Chanh - Bột
DV 130

Màu Vàng - Bột <br /> DV 121

Màu Vàng - Bột
DV 121

Màu Vàng - Bột <br /> DV 120

Màu Vàng - Bột
DV 120

Màu Cam - Bột <br /> DV 123

Màu Cam - Bột
DV 123

Màu Đỏ Đậm - Bột <br /> DV 124

Màu Đỏ Đậm - Bột
DV 124

Màu vàng - Bột <br /> DV 121

Màu vàng - Bột
DV 121

Màu Vàng Chanh - Bột <br /> DV 130

Màu Vàng Chanh - Bột
DV 130

Màu Đỏ - Bột <br /> DV 124

Màu Đỏ - Bột
DV 124