Giải pháp ngành bao bì

Chất Thẩm Thấu<br />PackEx- XM30

Chất Thẩm Thấu
PackEx- XM30

Chất Gia Cường và tăng kết dính <br /> PackEx- AC®

Chất Gia Cường và tăng kết dính
PackEx- AC®

Chất Tăng Kết Dính <br /> PackEx- BB®

Chất Tăng Kết Dính
PackEx- BB®

Chất Ổn Định <br /> PackEx- AP®

Chất Ổn Định
PackEx- AP®

Chống Thấm Bề Mặt PackEx SP-40®

Chống Thấm Bề Mặt PackEx SP-40®