Truyền thông nội bộ

Đặc Tính Và Ứng Dụng Của Tinh Bột Biến Tính

Đặc Tính Và Ứng Dụng Của Tinh Bột Biến Tính

Chỉ xét theo phương diện trong ngành Thực Phẩm và ngành giấy, dệt may thì Tinh bột biến tính được sử dụng nhiều tập trung chủ yếu 7 loại. Mỗi loại có những đặc tính và công dụng cũng khác nhau, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn về các loại tinh bột rõ ràng nhất.

ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC XƠ SỢI ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA GIẤY

ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC XƠ SỢI ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA GIẤY

Các kích thước xơ sợi đóng một vai trò then chốt trong sự phát triển của rất nhiều tính chất giấy, đặc biệt là độ bền của chúng và đóng góp tới các tính chất độ đục và các tính chất liên quan đến bề mặt của giấy. Các xơ sợi gỗ đã sử dụng trong quá trình sản xuất giấy chỉ ra các thay đổi chủ yếu trong khía cạnh này, nhưng các kích thước của xơ sợi gỗ có thể bị biến đổi bởi các quá trình thích hợp và sự phân bố kích thước xơ sợi của một huyền phù cũng có thể bị thay đổi bởi quá trình sàng và phối trộn.

Quốc Tết Phụ Nữ 08/03 - Gia Đình Thuận Phát Hưng

Quốc Tết Phụ Nữ 08/03 - Gia Đình Thuận Phát Hưng

Không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp. Người phụ nữ đẹp sẽ biết dùng ngôn ngữ nói lên sự thật, dùng giọng nói miêu tả sự chân thành, dùng đôi tai lắng nghe lòng trắc ẩn, dùng trái tim của mình để dành cho tình yêu thật sự.