Truyền thông nội bộ

Quốc Tết Phụ Nữ 08/03 - Gia Đình Thuận Phát Hưng

Quốc Tết Phụ Nữ 08/03 - Gia Đình Thuận Phát Hưng

Không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp. Người phụ nữ đẹp sẽ biết dùng ngôn ngữ nói lên sự thật, dùng giọng nói miêu tả sự chân thành, dùng đôi tai lắng nghe lòng trắc ẩn, dùng trái tim của mình để dành cho tình yêu thật sự.

Tân Niên 2021 - Gia Đình Thuận Phát Hưng

Tân Niên 2021 - Gia Đình Thuận Phát Hưng

Một năm mới lại về với Tập Thể Thuận Phát Hưng, chúng tôi đã bên cạnh nhau tròn “20 năm". Hai mươi năm đối với một đời người không phải là quá dài nhưng đối với một Doanh Nghiệp là cả một chặng đường không hề ngắn và dễ dàng. Chúng tôi đã cùng vui, cùng buồn, cùng chia sẻ với nhau một nỗi lo một nỗi đau... sẵn sàng chìa ra đôi vai để gánh chung một trọng trách là đưa tập thể THUẬN PHÁT HƯNG vượt qua bao gian nan, thách thức để rồi ổn định và phát triển đến ngày hôm nay.

THUẬN PHÁT HƯNG "HÀNH TRÌNH BIẾT ƠN" - Y.E.P 2020

THUẬN PHÁT HƯNG "HÀNH TRÌNH BIẾT ƠN" - Y.E.P 2020

Một năm hoảng hốt 2020 đã trôi qua, với những biến động cùng với sự xuất hiện không hề mong muốn của đại dịch COVID  đã khiến cho nền kinh tế toàn thế giới gặp quá nhiều khó khăn. Và có thể nói, năm 2020 là một năm nhiều sóng to gió lớn không chỉ với toàn thế giới mà còn với Thuận Phát Hưng và với mỗi thành viên chúng ta.