Xuất Khẩu Sắn và Các Sản Phẩm Sắn Tháng 1/2021 Tăng Hơn Gấp Đôi So Với Cùng Kỳ

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng 1/2021 ước đạt 472.805 tấn, tương đương 174,62 triệu USD, tăng 122,9% về lượng và tăng 139,7% về kim ngạch so với tháng 1/2020.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 1/2021 ước đạt 472.805 tấn, tương đương 174,62 triệu USD, tăng trên 23% cả về khối lượng và kim ngạch so với tháng 12/2020 và cũng tăng rất mạnh 122,9% về lượng và tăng 139,7% về kim ngạch so với tháng 1/2020. Giá sắn và sản phẩm sắn xuất khẩu bình quân ước đạt 369,3 USD/tấn, giảm 0,5% so với tháng 12/2020 nhưng tăng 7,6% so với tháng 1/2020.
Xét về cơ cấu sản phẩm, trong tháng 1/2021, xuất khẩu sắn lát ước đạt 168.864 tấn, kim ngạch 40,89 triệu USD, giá 242,2 USD/tấn, tăng mạnh 125% về lượng, tăng 280,8% về kim ngạch và tăng 69% về giá so với tháng 12/2020; so với tháng 1/2020 cũng tăng rất mạnh với mức tăng tương ứng 228%, 364% và 41,5%.
Trung Quốc luôn luôn là thị trường chủ đạo xuất khẩu nhóm hàng sắn của Việt Nam, chiếm gần 96% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 453.456 tấn, tương đương 166,56 triệu USD, tăng 22% cả về lượng và kim ngạch nhưng giảm 0,5% về giá so với tháng 12/2020; so với tháng 1/2020 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 127,7%, 146,5% và 8,3%.
Ngoài thị trường Trung Quốc chủ đạo, thì sắn và sản phẩm sắn còn xuất khẩu sang một vài thị trường đạt trên triệu USD như: Hàn Quốc 9.279 tấn, tương đương 3,08 triệu USD; Đài Loan 5.491 tấn, tương đương 2,51 triệu USD.
Trong năm 2020, nhập khẩu sắn lát (mã HS 071410) của Trung Quốc đạt 782,85 triệu USD, tăng 22% so với năm 2019. Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào là 4 thị trường cung cấp sắn lát lớn nhất cho Trung Quốc; Trong đó, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2, với 95,91 triệu USD, tăng 90,8% so với năm 2019, chiếm 12,25% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 7,83% của năm 2019.
Trong năm 2020, Trung Quốc nhập khẩu tinh bột sắn (mã HS: 11081400) đạt 2,75 triệu tấn, trị giá 1,13 tỷ USD, tăng 16,1% về lượng và tăng 9,7% về trị giá so với năm 2019, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia; Trong đó, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2, với 982.480 tấn, trị giá 388,76 triệu USD, tăng 30,4% về lượng và tăng 24,9% về trị giá so với năm 2019.
Trung Quốc cũng tăng nhập khẩu tinh bột sắn của Thái Lan với 1,69 triệu tấn, trị giá 708,9 triệu USD, tăng 8,3% về lượng và tăng 1,9% về trị giá so với năm 2019.
Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam chiếm 35,64% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2020, tăng so với mức 31,73% của năm 2019; trong khi Thái Lan chiếm 61,32%, giảm so với mức 65,7% của năm 2019.

 

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng 1/2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

gia-san

Nguồn: VITIC