ĐẠI HỘI TOÀN THỂ HIỆP HỘI GIẤY – CHI HỘI II

 

Tiếp nối với những thành công trong Ngành Giấy Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 2022, Đại hội toàn thể Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam- Chi hội 2 đã được long trọng tổ chức tại Thành phố tươi đẹp và giàu truyền thống cách mạng Bến Tre.

z3901340011152_32e0aada4821136f2950e96a2c3342f1

Đại Hội được vinh dự chào đón sự  tham gia từ các vị khách mời là lãnh đạo Hiệp Hội Chi Hội I, hội viên chính thức, hội viên liên kết và cùng toàn thể các đối tác cùng ngành.

z3901340432084_548ec2fba3b491202fdd2d3265f03ba2

z3901340751688_7f36449bdf2262511e34dd9bfd64ae5a

    ( Công ty Thuận Phát Hưng là hội viên chính thức cũng cử 4 đại diện tham dự )

 

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, đại hội đã thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động cũng như xu hướng thị trường trong thời gian tới của ngành giấy Việt Nam và trên thế giới để kiểm điểm quá trình hoạt động của BCH chi hội nhiệm kỳ VI ( 2018-2022), đồng thời bầu ra BCH nhiệm kỳ VII (2023-2027) và đề ra kế hoach nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy liên doanh, liên kết phát triển bền vững Ngành giấy Việt Nam. 

z3901378180782_ac22db4ea440a9342ff4c9ed403070e9

( Các Đại biểu đang cùng nhau biểu quyết bầu ra BCH nhiệm kỳ VII 2023-2027)

 

BCH chi hội 2 cũng đã bầu ban lãnh đạo mới gồm: Ông Liêu Cường/ TGĐ cty giấy Thuận An làm chủ tịch, Ông Hà Thống / TGD cty Giấy Á Châu và Ông Nguyễn Trọng An/ Gđ Công ty hoá chất Thuận Phát Hưng làm phó chủ tịch.

DHCH2-KhoaVII (48)

(Ông Liêu Cường - TGĐ cty giấy Thuận An)

 

z3901378883695_ac179bb1b1ce25051293410c85b96f96

(Ông Hà Thống - TGD cty Giấy Á Châu)

z3896150604260_f3e49954508d9bcb45ab155c1ec6e10b

(Nguyễn Trọng An - Gđ Công ty hoá chất Thuận Phát Hưng)

 

z3896150517564_c8708db7866d4669bbb9012024608a06

(Các thành viên BCH Chi hội 2 - Khoá VII - Nhiệm kỳ 2023 -2028)

Chúc mừng sự thành công của đại hội và chúc BCH nhiệm kỳ mới nỗ lực gắn kết và mang lại nhiều giá trị thiết thực cho các hội viên cũng như sự phát triển cho ngành giấy phía Nam nói riêng và ngành giấy Viêt Nam nói chung trong thời gian tới.

DHCH2-KhoaVII (39)

 (Các đại biểu đang vỗ tay chúc mừng Đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp)