Vinda Paper khởi chạy hai dây chuyền tissue mới tại Hubei, Trung Quốc

Nguồn: Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 22

Công ty Vinda International Holdings của Trung Quốc đã vận hành thử nghiệm hai dây chuyền giấy tissue mới tổng công suất 30.000 tấn/năm tại nhà máy Xiaogan, Hubei.

57c7d69ebc585Dây chuyền giấy tissue mới của Vinda International

Hai dây chuyền đều do công ty Toscotec Italia cung cấp. Nhà máy Xiaogan hiện đang vận hành hơn một chục dây chuyền tissue với tổng công suất trên 240.000 tấn/năm.

Ten-Toscotec-tissue-machines-Vinda_Paper-Sanjiang_mill-China-papnews

Hai dây chuyền đều do công ty Toscotec Italia cung cấp

Với việc khởi chạy hai dây chuyền mới, Vinda đã nâng tổng công suất tissue của công ty lên khoảng 1,22 triệu tấn/năm.

Ngoài ra Vinda đang xây dựng thêm hai dây chuyền khác với công suất 30.000 tấn/năm tại nhà máy Xiaogan, dự kiến sẽ khởi chạy vào đầu năm 2019.