Muda kết thúc việc nâng cấp dây chuyền giấy tại Malaysia

Nhà máy đã dừng sản xuất trong một thời gian để tiến hành nâng cấp dây chuyền công suất 50.000 tấn/năm, với mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng đầu ra.
Nhà máy Muda Paper Mills vận hành 5 dây chuyền sản xuất giấy bao bì tái chế và một máy phủ bóng giấy, có tổng công suất là 200.000 tấn/năm.

Hệ thống máy của Muda

Hệ thống máy của Muda

Máy phủ bóng giấy có công suất 17.000 tấn/năm, là một trong ba máy phủ bóng giấy mà Muda mua từ công ty Hunsfos Fabrikker Norway, là máy duy nhất có khả năng sản xuất giấy được làm bóng bề mặt phục vụ cho ngành công nghiệp thực phẩm ở Malaysia.

(PPIA No.30/03.8.2018)

Giấy phủ bóng

Giấy phủ bóng

Nguồn: Bản tin kinh tế Ngành Giấy Số 07