Hợp tác với thị trường giấy và bao bì Philipines

Thuận Phát Hưng hân hạnh tiếp đón Mr Erick giám đốc công ty A.T.M Philippines thăm nhà máy và một số đối tác của TPH tại Việt Nam. Để xúc tiến hợp tác sản phẩm Tinh Bột Biến Tính cho thị trường Ngành Giấy và Bao bì ở Philipines.

10963b99dfcc3f9266dd

Buổi chia sẻ kinh nghiệm về sản phẩm & thị trường tiềm năng

ed1889176d428d1cd453

Tham quan nhà máy đối tác của Thuận Phát Hưng