Hansol Paper tăng giá giấy in nhiệt và giấy in cao cấp có tráng

Công ty Appvion của Mỹ đã công bố mức tăng giá toàn cầu 4% đối với các sản phẩm giấy in nhiệt, hiệu lực
cho các lô hàng từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

about-us-content-image

Công ty Appvion của Mỹ

Công ty Koehler của Đức cũng đã tăng giá 4% đối với các sản phẩm giấy in đặc biệt cho các lô hàng giao tháng
10, nguyên nhân tăng giá là do chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

1Luftbild-Oberkirch-200415b309aeb1-4ae1949f@1136wCông ty Koehler của Đức

Giá xuất khẩu CFP tăng 5%:

Hansol Paper cũng thông báo tăng 5% đối với giấy in cao cấp có tráng (CFP) xuất khẩu sang Bắc Mỹ, có hiệu lực ngay trong tháng 9.2018.

Ngay từ tháng 7, công ty đã đề xuất tăng 6-9% cho giấy in cao cấp có tráng (CFP) xuất khẩu toàn thế giới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2018.

Nhưng kế hoạch tăng đã không thực hiện được tại thị trường Bắc Mỹ.

Nguồn: PPI Asia/9.2018