GIÁ XUẤT -NHẬP KHẨU BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Nhưng đến ngày 15/7/2021 đã thiết lập ở mức đỉnh mới 285 – 300 USD/tấn, mức trung bình là 295 USD/tấn.
- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản tại thời điểm đầu tháng 7/2021 trung bình là 298 USD/tấn, tăng 2,8% so với tháng 6/2021, đến ngày 15/7/2021 lại tăng tiếp và thiết lạp mức đỉnh mới 290 – 315 USD/tấn.

nganh-giay

nganh-giay

Tiêu Dùng Giấy

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 404.711 tấn, giảm 4% so với tháng 5/2021.
- Giấy in báo, tiêu dùng 1.682 tấn, giảm 41,8% so với tháng 5/2021.
- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục…) tiêu dùng 43.877 tấn, giảm 9,6% so với tháng 5/2021.
- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, catalogue…) tiêu dùng 15.700 tấn, giảm 7,3% so với tháng 5/2021.
- Giấy tissue, tiêu dùng 21.925 tấn, giảm 2,6% so với tháng 5/2021.
- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless,....

Nguồn: VPPA