Chứng nhận ISO 9001:2015

Đạt được chứng chỉ ISO 9001: 2015 có ý nghĩa quan trọng không những củng cố vị thế và năng lực của Thuận Phát Hưng trong ngành mà còn là động lực để cán bộ, công nhân viên TPH cùng nhau phấn đấu trau dồi phẩm chất, năng lực chuyên môn, giữ gìn và phát huy những thành quả đã đạt được.

TPH_GCN-ISO-9001-2015 (1)-01

TPH_GCN-ISO-9001-2015 (2)-01

TPH_GCN-ISO-9001-2015 (3)-01