APRIL Thông Báo Tăng Giá Giấy

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH
NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC
- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 54.940 tấn, giảm 15,1% so với tháng
1/2021.
- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 129 tấn, tăng 578,9% so với tháng 1/2021.
- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 3.837 tấn, giảm 16,2% so với tháng 1/2021.
- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 7.687 tấn, giảm 50,2% so với tháng 1/2021.

giay-tam-carton-02

Công ty Asia Pacific Resources International (APRIL) đã công bố tăng giá 100 USD/tấn đối với các sản phẩm giấy của công ty tại tất cả các thị trường, ngoại trừ Trung Quốc, có hiệu lực từ tháng 3 và tháng 4/2021. Tại Trung Quốc, công ty con Asia Symbol của APRIL đã hai lần thông báo tăng giá giấy in, viết không tráng phủ, với tổng mức tăng đạt 155 USD/tấn, có hiệu lực từ tháng 3 và tháng 4. Tại Trung Quốc, các nhà sản xuất đang đồng loạt tăng giá các sản phẩm giấy do chi phí bột giấy tăng cao và chi phí vận chuyển, logistics và đặt container rỗng gặp nhiều khó khăn. Kể từ quý IV/2020, công ty APRIL đã tăng giá giấy tổng cộng ba lần.