ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC XƠ SỢI ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA GIẤY

      Các kích thước xơ sợi đóng một vai trò then chốt trong sự phát triển của rất nhiều tính chất giấy, đặc biệt là độ bền của chúng và đóng góp tới các tính chất độ đục và các tính chất liên quan đến bề mặt của giấy. Các xơ sợi gỗ đã sử dụng trong quá trình sản xuất giấy chỉ ra các thay đổi chủ yếu trong khía cạnh này, nhưng các kích thước của xơ sợi gỗ có thể bị biến đổi bởi các quá trình thích hợp và sự phân bố kích thước xơ sợi của một huyền phù cũng có thể bị thay đổi bởi quá trình sàng và phối trộn. Khả năng làm giấy của xơ sợi gỗ được quyết định chủ yếu bởi chiều dày thành xơ sợi và chiều dài xơ sợi của chúng. Chiều rộng xơ sợi không quan trọng bằng hai thông số này. Chiều dày thành xơ sợi chưa được đo một cách chính xác trên bất kỳ thiết bị tự động nào. Tuy nhiên, các thiết bị phân tích xơ sợi hiện tại có thể đo chiều dài và độ thô của xơ sợi với một giá trị đáng tin cậy và chúng có mối tương quan rất gần với chiều dày thành xơ sợi.

tinh-bot-bien-tinh

     Các tính chất của xơ sợi có thể được phân loại thành các tính chất hình tháI học, cấu trúc và hóa học. Đối với bột sunphát gỗ mềm, thông số quan trọng nhất là chiều dày thành xơ sợi. Chiều dài xơ sợi và độ thô có thể được đo một cách chắc chắn với các thiết bị phân tích xơ sợi chiệu lực hiện hành. Vẫn chưa có một thiết bị tự động nào cho phép đo chiều dày thành xơ sợi và sự phân tích của các thiết bị phân tích xơ sợi hiện nay vẫn rất thô sơ, thậm chí đối với cả phép đo chiều rộng xơ sợi.

     Các phương pháp truyền thống sử dụng đo các tính chất khác nhau của một huyền phù xơ sợi bao gồm phép đo độ thoát nước và quá trình phân loại bằng thiết bị Bauer – McNett. Chiều dài xơ sợi hiện đang được đo trên một thiết bị phân tích chiều dài xơ sợi tự động. Ảnh hưởng của độ thô của xơ sợi gỗ lên các tính chất của giấy đã được nghiên cứu một cách trực tiếp, bằng phương pháp đo tỉ trọng gỗ và giấy và một vài máy phân tích chiều dài xơ sợi có thể xác định độ thô của xơ sợi.

     Một vài nghiên cứu về ảnh hưởng của các tính chất của xơ sợi ở phần cắt ngang đến giấy cũng đã được tiến hành, nhưng công việc này là khá phức tạp.

Liên Hệ Thuận Phát Hưng Để Nhận Tư Vấn Và Báo Giá Chi Tiết

Hotline: 0907 88 7878