Màu bột cho giấy

Màu Vàng - Bột <br /> DV 120

Màu Vàng - Bột
DV 120

Màu Nâu - Bột <br /> DV 126

Màu Nâu - Bột
DV 126