Tinh Bột Biến Tính cho ngành Giấy

Tinh Bột Thường

Tinh Bột Thường

Tinh Bột Phun VN-6405 ®

Tinh Bột Phun VN-6405 ®

Tinh Bột Oxi Hóa  VN-6305 ®

Tinh Bột Oxi Hóa VN-6305 ®

Tinh Bột phun VN-6205 ®

Tinh Bột phun VN-6205 ®

Tinh Bột Cation VN-6105 ®

Tinh Bột Cation VN-6105 ®

Chất biến tính tinh bột Sizepress Davi-SE

Chất biến tính tinh bột Sizepress Davi-SE

Tinh bột tổng hợp Cation dạng lỏng

Tinh bột tổng hợp Cation dạng lỏng

Chất biến tính tinh bột oxy hóa SS-75

Chất biến tính tinh bột oxy hóa SS-75

Tinh Bột Phun VN-6505 ®

Tinh Bột Phun VN-6505 ®